logowanie|rejestracja
Błąd MySQL:
1140
: In aggregated query without GROUP BY, expression #15 of SELECT list contains nonaggregated column 'obczaj.r.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Informacja:
Nie ma takiego filmu.
© 2019 Darmowe seriale i filmy online bez limitu - kinoplus.pl - Kopiowanie zabronione. O: